De Integrale Crisisdienst Kennemerland heeft een eigen website.

De ICD ondersteunt kinderen en jongeren in crisissituaties;  telefonisch of ter plaatse. Daarvoor is de ICD 24/7 bereikbaar via één telefoonnummer: 088 800 6201.

Zie https://icdkennemerland.nl

 

 

 

 

Veilig Thuis Kennemerland heeft de audit in het kader van de ISO certificering goed doorstaan. Dat betekent dat wij voldoen aan de eisen van het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001. We zijn er blij mee…

Klik hier om ons jaarverslag 2018 te lezen.

Bel ons gerust als u liever een papieren exemplaar ontvangt.

Maak er melding van!

De gemeente Haarlem heeft twee meldpuntenkaarten uitgegeven. Klik hier als u zich zorgen maakt over iemand anders. Klik hier als u zelf hulp nodig heeft.

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en Veiligheid hebben in samenwerking met Veilig Thuis-organisaties een campagne rondom het onderwerp Huiselijk Geweld en Ouderenmishandeling ontwikkeld.

In de campagne staat het in actie laten komen van de omstander centraal. Zij kunnen het verschil maken bij vermoedens van huiselijk geweld of ouderenmishandeling, ondanks de vele twijfels die zij hierbij vaak ervaren. De aanpak van huiselijk geweld en ouderenmishandeling is immers iets van ons allen.

Via de nieuwe campagnewebsite www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl krijgen omstanders onder andere informatie over huiselijk geweld, zien zij concrete handelingsperspectieven bij vermoedens van huiselijk geweld en laten we zien hoe andere mensen hebben gehandeld.

 

 

 

Wij zoeken medewerkers voor Veilig Thuis Kennemerland én medewerkers voor de Integrale Crisisdienst. Solliciteren kan nog!

Kijk voor meer informatie bij vacatures.